Vi er 2 generasjon som driver gården Opdal i Trøgstad. Familien kjøpte gården i 1964 og har siden da utviklet driften. Sunne og Helge Maurtvedt kjøpte gården Opdal i 1964, og begynte eggproduksjon på slutten av 60 årene.

Usefull links

Contact us

Blog

Fakta om ved

Ved bruk av det nye omsetningssystemet for ved kan man enkelt prise veden per kWh.

1. Måleenheter for ved
 • 1 fm3 = 1 fastkubikkmeter – dvs. 1000 liter fast masse.
 • 1 lm3 = 1 løskubikkmeter – dvs. volumet med luft imellom.
 • 1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
 • 1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
 • 1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke. 
 • 1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10 %.
 • 1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.
2. Vedsekker i følge Norsk standard

40 liter – 50 x 72 cm. 1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 33 fulle sekker.
60 liter – 60 x 80 cm. 1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 24 fulle sekker.
80 liter – 60 x 100 cm. 1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 20 fulle sekker.

1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir:
 53 – 55 fulle 40 liter sekker
 38 – 40 fulle 60 liter sekker
 30 – 32 fulle 80 liter sekker

 • Ved i 30 cm lengder skal stables i sekken.
 • Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.
3. Fastmasseprosenten på 60 cm

stablet ved er ca 65 %. 100% x 1,6/2,4=ca 65 %

4. Fastmasseprosenten på 30 cm

stablet ved er ca 65 %. 100% x 1,6/2,4=ca 65 %

Når 1 favn 60 cm ved kappes til 30 cm og stables reduseres volumet i forhold til stabling av 60 cm ved med 10 %. Årsaken er at de kortere 30 cm vedlengdene ligger tettere, altså det er mindre luftvolum i stabelen enn med stabling av 60 cm ved.
Volumet av en favn som er kappet til 30 cm og stablet er derfor 2,4 – (2,4 x 10/100) = 2,16 kbm
Vi får da følgende fastmasseprosent: 100 % x 1,6/2,16= ca 74 %

5. Fastmasseprosenten på løs ved

i 20 og 30 cm lengder er ca. 50 %.

 • 1 storsekk for Europall (80 x120 cm) rommer 1 m3 løs ved, eller 0,5 fastkubikk ved uten stabling.
 • 1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved, eller 0,750 fastkubikk ved uten stabling.
 • Fastmasseprosenten minker/ krymper med ca 10 % fra rå ved til tørr ved i forbindelse med tørkeprosessen. Dette betyr at fylling av sekker med rå ved må økes tilsvarende.
6. Ved for salg bør ha en fuktighet under 20 .

7. Sekkene skal være merket med mål og innhold. Det bør og opplyses om fuktighetsprosent og pris pr kWh.
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping