Vi er 2 generasjon som driver gården Opdal i Trøgstad. Familien kjøpte gården i 1964 og har siden da utviklet driften. Sunne og Helge Maurtvedt kjøpte gården Opdal i 1964, og begynte eggproduksjon på slutten av 60 årene.

Usefull links

Contact us

Personvernerklæring

“maurtvedt.no” eller “Selskapet” er forpliktet til a beskytte dine personopplysninger og ditt personvern. Denne personvernerkl?ringen beskriver informasjonspraksisen til maurtvedt.no.

 1. Nettsider som dekkes av personvernerkl?ringen

Denne personvernerkl?ringen beskriver informasjonspraksisen til nettsider som lenker til erkl?ringen: https://www.maurtvedt.no (videre referert til som “maurtvedt.no sine nettsider” eller “Selskapets nettsider”).

Applikasjoner kan bli lagt ut av maurtvedt.no eller tredjeparter. Nar applikasjoner blir lagt ut av maurtvedt.no, gjelder denne personvernerkl?ringen. Nar applikasjoner blir lagt ut av en tredjepart, gjelder ikke denne personvernerkl?ringen men tredjeparts egen personvernerkl?ring.

maurtvedt.no sine nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider, og maurtvedt.no er ikke ansvarlig for informasjonspraksis eller innhold pa slike andre nettsider. Selskapet oppfordrer deg til a gjennomga personvernerkl?ringene for andre nettsider for a forsta deres informasjonspraksis.

 1. Personopplysninger

Samlet tilbyr maurtvedt.no en rekke tjenester som kollektivt refereres til som “Tjenesten”. maurtvedt.no henter inn informasjon fra enkeltindivid som besoker Selskapets nettsider (“Besokende”) og enkeltindivid som registrerer seg for bruk av Tjenesten (“Kunder”).

Nar du uttrykker interesse for a motta ytterligere opplysninger om Tjenesten eller registrerer deg for a bruke Tjenesten, krever maurtvedt.no at du oppgir kontaktinformasjon til Selskapet. Dette kan for eksempel v?re navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse (“Pakrevd kontaktinformasjon”). maurtvedt.no kan ogsa be deg om a oppgi tilleggsinformasjon, som for eksempel firmaets arlige inntekter, antall ansatte eller industri (“Valgfri informasjon”). Pakrevd kontaktinformasjon, faktureringsdetaljer og valgfri informasjon henvises videre kollektivt til som “Data om maurtvedt.no-kunder.”

maurtvedt.no kan ogsa samle inn informasjon gjennom vanlige informasjonssamlingsverktoy mens du navigerer Selskapets nettsider. Dette kan for eksempel v?re informasjonskapsler (cookies) og nettvarder (beacons), videre referert til som “Nettsidens navigasjonsinformasjon”. Nettsidens navigasjonsinformasjon inneholder standardinformasjon om nettleseren din (for eksempel nettlesertype og nettlesersprak), IP-adressen din (“IP”), og handlingene dine pa Selskapets nettsider (for eksempel nettsider som vises og lenker som blir klikket pa).

 1. Bruk av innsamlet informasjon

Selskapet bruker innsamlet Data om maurtvedt.no-kunder til a utfore de forespurte tjenestene. For eksempel, hvis du fyller ut et “kontakt meg”-webskjema, vil Selskapet bruke informasjonen som er gitt til a kontakte deg vedrorende din interesse for Tjenesten.

Selskapet kan ogsa bruke innsamlet Data om maurtvedt.no-kunder til markedsforingsformal. Selskapet kan blant annet bruke informasjon du oppgir for a kunne kontakte deg til a diskutere din interesse for maurtvedt.no og Tjenesten, samt sende deg informasjon om Selskapet og dets partnere. Dette kan v?re informasjon om kampanjer og arrangementer.

maurtvedt.no bruker Nettsidens navigasjonsinformasjon til a betjene og forbedre Selskapets nettsider. Selskapet kan ogsa bruke Nettsidens navigasjonsinformasjon i kombinasjon med innhentet Data om maurtvedt.no-kunder for a kunne tilby personlig tilpasset informasjon om Selskapet.

 1. Nettsidens navigasjonsinformasjon

maurtvedt.no bruker vanlige verktoy for innsamling av informasjon, for eksempel informasjonskapsler og nettvarder, mens du navigerer pa Selskapets nettsider (“Nettsidens navigasjonsinformasjon”). Denne delen av personvernerkl?ringen beskriver hvilke typer navigasjonsinformasjon Selskapet kan samle inn og hvordan Selskapet kan bruke denne informasjonen.

Informasjonskapsler (cookies)

maurtvedt.no bruker informasjonskapsler for a gjore samspillet mellom Selskapets nettsider enkelt og meningsfullt. Nar du besoker en av Selskapets nettsider, sender maurtvedt.no sine servere en informasjonskapsel til din datamaskin. Alene kan ikke informasjonskapsler identifisere deg, de gjenkjenner kun nettleseren din. Med mindre du velger a identifisere deg for maurtvedt.no, enten ved a svare pa et tilbud, apne en brukerkonto eller fylle ut et webskjema (for eksempel et “kontakt meg”-skjema), forblir du anonym for Selskapet.

Det finnes to typer informasjonskapsler: sesjonsavhengige informasjonskapsler (session cookies) og faste informasjonskapsler (persistent cookies). Sesjonsavhengige informasjonskapsler eksisterer bare for en sesjon eller okt. De forsvinner nar du lukker nettleseren eller slar av datamaskinen. Faste informasjonskapsler forblir pa datamaskinen din etter at du har lukket nettleseren eller slatt av maskinen.

Hvis du har valgt a identifisere deg for maurtvedt.no bruker Selskapet sesjonsavhengige informasjonskapsler som inneholder kryptert informasjon. Pa den maten kan Selskapet gjore en unik identifisering av deg. Hver gang du logger deg pa Tjenesten blir en sesjonsavhengig informasjonskapsel lagret i nettleseren din, og denne inneholder en kryptert, unik identifikator som er knyttet til kontoen din. Disse sesjonsavhengige informasjonskapslene gir Selskapet muligheten til a identifiserer deg nar du er logget inn i Tjenesten og til a behandle dine nettbaserte transaksjoner og foresporsler. Sesjonsavhengige informasjonskapsler er pakrevd for a bruke Tjenesten.

maurtvedt.no bruker faste informasjonskapsler til a identifisere nettlesere som tidligere har besokt Selskapets nettsider, og disse kan kun Selskapet lese og bruke. Nar du kjoper Tjenesten eller gir Selskapet dine personlige opplysninger, tildeles du en unik identifikator. Denne unike identifikatoren er knyttet til en fast informasjonskapsel som Selskapet lagrer i nettleseren din. Selskapet er spesielt forsiktig med sikkerheten og konfidensialiteten til informasjonen som lagres i faste informasjonskapsler, og Selskapet lagrer for eksempel ikke passord i faste informasjonskapsler. Dersom du deaktiverer nettleserens evne til a godta informasjonskapsler, vil du kunne navigere Selskapets nettsider men ikke benytte deg av Tjenesten.

maurtvedt.no kan bruke informasjon fra sesjonsavhengige og faste informasjonskapsler i kombinasjon med Data om maurtvedt.no-kunder for a dele informasjon om Selskapet og Tjenesten med deg.

Nettvarder (beacons)

maurtvedt.no bruker nettvarder alene eller i kombinasjon med informasjonskapsler. Disse benyttes for a kompilere informasjon om bruk av Selskapets nettsider og samhandling med e-post fra Selskapet til Kunder og Besokende. Nettvarder er tydelige elektroniske bilder som kan gjenkjenne bestemte typer informasjon pa datamaskinen din, som informasjonskapsler, nar du besoker et bestemt webomrade som enten er tilknyttet nettvarden eller beskriver en nettside som er tilknyttet nettvarden. For eksempel kan maurtvedt.no plassere nettvarder i e-postmeldinger innen markedsforing. Disse vil kunne informerer Selskapet om nar du klikker pa en kobling i e-postmeldingen som deretter leder deg til en av Selskapets nettsider. maurtvedt.no bruker nettvarder til a drifte og forbedre Selskapets nettsider og e-postkommunikasjon. maurtvedt.no kan bruke informasjon fra nettvarder i kombinasjon med Data om maurtvedt.no-kunder for a dele informasjon om Selskapet og Tjenesten med deg.

IP-adresser

Nar du besoker nettsidene til maurtvedt.no samler Selskapet din IP-adresse (“IP”) for a spore og aggregere identifiserbar ikke-personlig informasjon. For eksempel bruker maurtvedt.no IP-adresser til a monitorere regionene hvor Kunder og Besokende navigerer Selskapets nettsider fra.

maurtvedt.no samler ogsa IP-adresser fra Kunder nar de logger pa Tjenesten, som er en del av Selskapets sikkerhetsfunksjoner “Identity Confirmation” og “IP Range Restrictions”.

Tredjeparts informasjonskapsler

Fra tid til annen engasjerer maurtvedt.no tredjeparter til a spore og analysere identifiserbar ikke-personlig bruk og volumstatistikkinformasjon fra individer som besoker Selskapets nettsider. maurtvedt.no kan ogsa bruke andre tredjeparts informasjonskapsler for a spore resultatene av Selskapets annonser. Informasjonen som leveres til en tredjepart inneholder ikke personlig informasjon, men er av en slik art at den kan tilknyttes personlig informasjon etter at Selskapet mottar den. Denne personvernerkl?ringen dekker ikke bruken av informasjonskapsler fra tredjeparter.

 1. Apne forum, henvis en venn og kundeomtaler

maurtvedt.no kan tilby forum, blogger eller chatte-rom pa Selskapets nettsider. Eventuell identifiserbar personlig informasjon du velger a oppgi pa slike steder kan leses, innsamles og/eller brukes av andre som besoker disse nettsidene, og kan ogsa brukes til a sende deg uonskede meldinger. maurtvedt.no er ikke ansvarlig for den identifiserbare personlige informasjonen du velger a dele pa slike nettsider.

Kunder og Besokende kan velge a bruke Selskapets henvisningstjeneste for a informere venner om Selskapets nettsider. Nar du bruker henvisningstjenesten ber Selskapet om din venns navn og e-postadresse. maurtvedt.no sender deretter ut en engangs e-post som inviterer ham eller henne til a besoke Selskapets nettsider. maurtvedt.no lagrer ikke denne informasjonen.

 1. Deling av innhentet informasjon

maurtvedt.no kan dele Data om maurtvedt.no-kunder med Selskapets salgsagenter slik at disse pa Selskapets vegne kan komme i kontakt med Kunder og Besokende som har oppgitt sin kontaktinformasjon. maurtvedt.no kan ogsa dele Data om maurtvedt.no-kunder med Selskapets salgsagenter for a sikre kvaliteten pa informasjonen som tilbys. Identifiserbar personlig informasjon vil av maurtvedt.no aldri deles, selges, leies ut eller brukes til handel for salgsfremmende formal med tredjeparter.

maurtvedt.no forbeholder seg retten til a offentliggjore identifiserbar personlig informasjon om Selskapets Kunder eller Besokende dersom det kreves ved lov eller hvis Selskapet med rimelighet mener at en avsloring er nodvendig for a beskytte Selskapets rettigheter og/eller for a etterkomme en rettssak, ordre fra domstol eller juridisk prosess.

 1. Preferanser for kommunikasjon

maurtvedt.no tilbyr Kunder og Besokende som oppgir sin kontaktinformasjon muligheten til a velge hvordan Selskapet bruker den innhentede informasjonen. Du kan sende en foresporsel med spesifisering av dine kommunikasjonspreferanser til olemaur@online.no. Kunder kan ikke reservere seg mot a motta transaksjonsrelaterte e-postmeldinger tilknyttet egen konto hos maurtvedt.no eller Tjenesten.

 1. Endringer og oppdateringer

Dine informasjon-kunder kan oppdatere eller endre registreringsinformasjonen sin ved a redigere sine bruker- eller organisasjonsoppforinger. Det er mulighet for at maurtvedt.no kan tilby en losning der du kan oppdatere en brukerprofil. For a oppdatere en organisasjons informasjon, vennligst logg inn pa http://www.maurtvedt.no med ditt maurtvedt.no brukernavn og passord og klikk deg inn pa «innstillinger.”

 1. Kundedata

Kunder av maurtvedt.no som bruker Tjenesten til a hoste/verte data og informasjon (“Kundedata”). maurtvedt.no vil aldri fa gjennomgatt, delt, distribuert eller referert til sine Kundedata, med unntak av det som er lovpalagt. Individuelle oppforinger av Kundedata kan kun vises eller apnes med den hensikt a lose et problem, gi brukerstotte til problemer eller ved mistanke ulovlig aktivitet. Kunder er ansvarlige for a opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten til sine maurtvedt.no brukernavn og passord.

 1. Sikkerhet

maurtvedt.no tar i bruk robuste sikkerhetstiltak for a beskytte Kundedata mot uautorisert tilgang, opprettholde dataens noyaktighet og bidra til a sikre riktig bruk av Kundedata. Nar Tjenesten benyttes vil Secure Socket Layer (“SSL”) beskytte Kundedata ved hjelp av bade serverautentisering og datakryptering. Disse teknologiene sorger for at Kundedataen er trygg, sikker og kun tilgjengelig for Kunden som informasjonen tilhorer og de som Kunden har gitt informasjonstilgang til. maurtvedt.no hoster/verter sine nettsider pa sikre servere som anvender brannmurer og annen avansert teknologi for a hindre forstyrrelser eller tilgang fra uvedkommende.

Ettersom Selskapet bruker Tjenesten til a opprettholde Data om maurtvedt.no-kunder er denne informasjonen sikret pa samme mate som beskrevet ovenfor for Kundedata.

 1. Endringer i personvernerkl?ringen

maurtvedt.no forbeholder seg retten til a gjore endringer i denne personvernerkl?ringen. maurtvedt.no vil varsle om vesentlige endringer i denne personvernerkl?ringen via Selskapets nettsider minst tredve (30) virkedager for endringene trer i kraft.

 1. Kontakt oss

Sporsmal angaende denne personvernerkl?ringen eller informasjonspraksisen pa Selskapets nettsider kan adresseres til maurtvedt.no;

Maurtvedt AS
Utvedt 1859 Slitu
T: 69 89 45 64
olemaur@online.no

Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping